תנאי רכישה מרחוק

מוכר המוצרים המוצעים בחנות מקוונת זו SIA Print Art,( מס' רישום עסק 40203169625 ) מחד, להלן המוכר, ומי מבצע ההזמנה, להלן הקונה, מאידך גיסא, מסכמים את החוזה הבא:

המוכר מתחייב למכור ולספק את הטובין לקונה בהתאם להזמנת הקונה.

הליך משלוח ותשלום

הקונה מזמין את הסחורה דרך אתר זה תוך ציון סוג וכמות הסחורה להזמנה. לקונה יש אפשרות לשלם עבור המוצר באמצעות כלי התשלום המוטמעים בחנות המקוונת.

המוכר מבטיח את אספקת הסחורה תוך 10 ימים לאחר קבלת התשלום עבור הסחורה. הרוכש בוחר את צורת קבלת המוצר ומסירתו בעת ביצוע ההזמנה והתשלום.

זכות משיכה והחזר כספי

אם ההזמנה לא שולמה תוך 2 ימי עבודה, למוכר הזכות לראות בהזמנה בוטלה.

לקונה הזכות לסגת מהסחורה תוך 14 ימים קלנדריים מיום קבלת הסחורה או מיד לאחר תשלום ההזמנה על ידי שליחת למוכר מכתב סירוב לדואר אלקטרוני [email protected]. על מכתב הסירוב להכיל את מספר ההזמנה ואת המייל של הלקוח אשר נרשם בעת ביצוע ההזמנה. המוכר ישלח טופס משיכה בתוך שני ימי עבודה בתשובה, אותו על הקונה למלא תוך 5 ימים קלנדריים לאחר השליחה. הקונה מחויב להחזיר את הסחורה למוכר תוך 7 ימים לאחר שליחת מכתב הסירוב. כל ההוצאות שייגרמו עקב החזרת הסחורה למוכר יישאו על הקונה.

הקונה אינו רשאי לממש את זכות המשיכה אם:

■ לא ניתן, מטבעם, להחזיר את הטובין שהוזמנו או שהם מתכלים או בשימוש מהיר,

■ המוצר שהוזמן פגום או שתווית הנייר הוסרה,

■ הסחורה המוזמנת נעשית בהתאמה אישית עבור הקונה לפי הזמנה אישית,

חוק הגנת זכויות הצרכן של הרפובליקה של לטביה סעיף 12 חלק שישי קובע כי "הצרכן אחראי לשמירה על איכות ובטיחות המוצר במהלך תקופת מימוש זכות המשיכה".

המוכר שומר לעצמו את הזכות לסרב לרוכש לממש את זכות המשיכה או לעכב כל פיצוי במקרה של נזק לסחורה, על ידי טיפול רשלני בסחורה או על ידי אי ציות להוראות במהלך השימוש, אם האריזה המקורית. מהסחורה אבדה או שהאריזה ניזוקה קשות.

הכספים ששולמו מוחזרים רק לאותו חשבון ממנו שולמה ההזמנה.

מדיניות החלפה:

ניתן להחליף את הסחורה שנרכשה לגודל או צבע אחר רק אם התוויות והחבילות המקוריות נשמרות.

עיבוד נתונים

בהזנת הפרטים הדרושים, ביצוע ההזמנה, מאשר הקונה כי הוא/היא מכיר ומסכים שהנתונים הנמסרים על ידו משמשים על מנת לאפשר למוכר לקבל את הזמנת הקונה ולספק את הסחורה בהתאם להוראות. דרישות החקיקה הלטבית. בהזנת המידע, הקונה מסכים כי הודעות הקשורות בעיבוד הזמנת הקונה יישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה.